Home » Carrière in communicatie » Wat houden deze communicatiefuncties in?

Wat houden deze communicatiefuncties in?

Wat doet een communicatieconsultant eigenlijk? En waar houdt een account director zich mee bezig? Deze functies en vele andere functies in de communicatiewereld worden omschreven in dit artikel.

Geen functie is gelijk
Bovenstaande zin zegt genoeg. Geen één functie is hetzelfde. Taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden in ieder bedrijf, en binnen bedrijven, anders ingevuld. Toch is er globaal een omschrijving te geven van veelvoorkomende functies in de marketing en communicatiebranche. Verder zijn functies onderhevig aan modetermen. Was je vroeger nog een marketingmedewerkers, tegenwoordig heet het specialist of consultant. Hoe het beestje ook heet, uiteindelijk gaat het om de vakinhoud.

Er is een indeling gemaakt naar functies in het bedrijfsleven, waar een marketing- of communicatieafdeling een onderdeel is van een totaal bedrijf en de bureauwereld.

Functies in het bedrijfsleven:

Communicatieconsultant/-adviseur/-specialist
De functie van marketingconsultant en communicatieconsultant lijken op elkaar, alleen houdt een communicatieconsultant zich minder bezig op productniveau, maar meer bedrijfsniveau. Zaken als interne communicatie, corporate advertising en public relations zijn belangrijke taken die bij een functie als die van communicatieconsultant behoren.

Marketingconsultant/-adviseur/-specialist
De marketingconsultant geeft adviezen op het gebied van marketing- en communicatiestrategie in het algemeen en over productontwikkeling, verpakkingen, branding en promotions in het bijzonder. Hij moet goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en trends in de maatschappij. Verder moet hij zijn producten door en door kennen, gebruik kunnen maken van databanken, deze kunnen analyseren en weten waar consumenten mee te verleiden zijn.

Functies bij communicatiebureaus:

Account manager/director
De account director is verantwoordelijk voor het contact met de klanten. Hij is een waardevolle link tussen bureau en opdrachtgever. Hij zorgt ervoor dat de afspraken tussen het bureau en opdrachtgever ook daadwerkelijk worden nagekomen en hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Hij kent zijn opdrachtgever door en door, weet wie zijn concurrenten zijn, kent de bedrijfscultuur en begrijpt de doelstellingen.

Traffic manager
De traffic manager regelt en organiseert. Wat dat betreft is hij doorgaans het schaap met de vijf poten. Hij houdt de planning en voortgang van de productie in de gaten, zorgt ervoor dat de interne organisatie voldoende is uitgerust om de opdrachten en campagnes op tijd te kunnen uitvoeren, bewaakt processen, bereidt alvast de productie van het benodigde materiaal zoals drukwerk, reclamespotjes en websites voor, en houdt de kosten nauwlettend in de gaten. Een logistieke duizendpoot dus. De traffic manager is bovendien de laatste die het materiaal bekijkt voordat het naar buiten wordt gebracht.

Copywriter/tekstschrijver
De copywriter zet de ideeën van bureau en opdrachtgever om in copy. Meestal werkt hij samen met de art director zodat beeld en tekst elkaar kunnen versterken. Creativiteit en gevoel voor taal zijn onmisbare eigenschappen voor de copywriter, maar creativiteit mag niet ten koste gaan van de effectiviteit. Uiteindelijk gaat het er namelijk om dat de doelstellingen die de klant voor ogen heeft, worden bereikt. Daarnaast moet hij goed kunnen werken met deadlines die de account manager met de opdrachtgever heeft afgesproken.

Art director
De art director, ofwel visueel ontwerper, vertaalt de strategie en doelstellingen van de klant naar creatieve concepten in beeld. Het is dus de art director die samen met de copywriter het uiteindelijke reclamespotje of brochure vormgeeft. Hij is verantwoordelijk voor de visualisatie en houdt zich bezig met zowel het ontwerp van een visualisering tot en met de uiteindelijke uitvoering ervan. Hij moet in staat zijn visueel te denken, over een groot voorstellings- en inlevingsvermogen beschikken en bol staan van de ideeën. Ook hier geldt: deadlines zijn heilig.

Creative director
De creative director geeft leiding aan de creatievelingen en is hoofdverantwoordelijke voor alle creatieve vertalingen. Hij moet de creatieve troepen aansturen en motiveren en erop toezien dat hun werk een goede vertaling is van de uitgezette strategieën en concepten. Meestal is het de creative director die verantwoordelijk is voor het selecteren van nieuwe medewerkers voor de creatieve afdelingen. Creative directors moeten een goede intuïtie en een gedegen kennis van marketing hebben, maar ook over ambachtelijke kennis en ervaring beschikken. Vaak zijn ze afkomstig uit functies als die van copywriter en art director.
Bron: Intermediair.nl

Martijn Hemminga

Auteur:

Martijn Hemminga is hoofdredacteur en oprichter van Communicatiecoach.com. In 2001 heeft hij Communicatiecoach.com opgericht met als doel communicatieprofessionals handvatten te geven voor het uitoefenen van hun vak. Vanuit zijn communicatie-achtergrond heeft hij de laatste jaren zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Deze auteur heeft 44 artikelen geplaatst.

Geef een reactie