Home » Corporate-communicatie » Een nieuwe corporate website

Een nieuwe corporate website

Auteur: | Geplaatst in Corporate-communicatie

Het goed nadenken en uitwerken van plannen voor een nieuwe website verdienen zich vaak snel terug. Te vaak gaan organisaties te snel uit van een standaard of alleen een nieuwe lay-out die de oude website moet maken tot een ‘nieuwe website’. Wil de organisatie een nieuwe of vernieuwde website bekijk dan ook goed de inhoud en boodschap die je over wilt brengen met je website, een website is veel meer dan een mooie lay-out. In dit artikel handreikingen hoe je een nieuwe corporate website kan opzetten.

Een goede corporate websites bestaat minimaal uit de volgende rubrieken:

 • Over de organisatie
 • Nieuws
 • Perscontacten
 • Organisatiestructuur en -vorm
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Werken bij

Inhoud
Sluiten de inhoud, de boodschap en de presentatie daarvan wel goed aan bij het doel van de website/ het doel van de organisatie. Te vaak zien we dat er geen duidelijke keuzes gemaakt worden, dan wordt de homepage van een website een echte vergaring van alles wat de organisatie wil verkondigen en lopen verschillende doelstellingen door elkaar in die uitingen. De centrale vraag is dan ook: “communiceert de website voldoende over wat de bezoekers op de website zouden moeten vinden”. Mensen willen niet zoeken op je website, maar vinden! Veel websites laten bezoekers echt zwemmen en sturen het gebruik onvoldoende. De bezoeker kan meer gestuurd worden door de punten die de organisatie duidelijk wil maken voldoende onder de aandacht te brengen (ook bij bezoekers die een korte blik werpen op de homepage). De inhoud van de homepage moet de bezoeker aanzetten tot actie.

De homepage als startpunt
Handig is het om al op de homepage een goed overzicht te bieden van de belangrijkste inhoud. Zorg dat deze belangrijke inhoud niet verstopt wordt. Let er goed op dat de indeling van de informatie in (sub)rubrieken logisch is vanuit het perspectief van iemand die niet vertrouwd is met de organisatie en materie. Twijfel je hierover, laat dan zeker een aantal mensen testen.

Zorg voor duidelijke navigatieknoppen en zorg dat de naamgeving van deze knoppen duidelijk maakt waar ze naar verwijzen. Op grond van de knoppen moet de bezoeker zich al een duidelijk beeld kunnen vormen van de structuur en inhoud van de website. Als je hyperlinks zet in de teksten op de homepage, zorg er dan voor dat het duidelijk is waar deze hyperlinks naar verwijzen.

Op de homepage is het belangrijk om rekening te houden met de leesrichting van bezoekers. Is de indeling van de homepage afgestemd op de leesvolgorde van bezoekers. Zorg dat de homepage niet zo groot is dat belangrijke onderdelen voor veel mensen buiten het beginscherm vallen. Belangrijke boodschappen vallen in het beginscherm.

De teksten op de website
Voor de geschreven tekst op de website bepaal je vooraf de richtlijnen in een redactiestatuut. In dit document geef je onder andere weer wat de ‘tone of voice’ is, welke rubrieken en thema’s behandeld worden op de website, hoe de redactie opgebouwd is (proces en mensen) en bij wie de (eind) verantwoordelijkheid ligt.

Teksten op een website zijn het beste leesbaar voor bezoekers als ze aan de volgende criteria voldoen:

 • Goede tussenkoppen, die het scannen van de tekst makkelijker maken.
 • Teksten zijn beknopt geschreven.
 • Maak niet te lange zinnen.
 • Het taalgebruik is afgestemd op de doelgroep.

Gebruiksvriendelijk
Snelheid is belangrijk voor de internetgebruiker. Als een homepage of vervolgpagina te langzaam laad ben je de bezoeker snel kwijt. Zorg dat als er formulieren gebruikt worden op de website dat er dan bij iedere optie een helpmogelijkheid is die uitlegt wat er in het veld of formulier ingevuld moet worden. Deze toelichting voorkomt dat mensen afhaken omdat ze niet weten wat er ingevuld moet worden.

Het is essentieel om geen amateuristische indruk te maken op je website. Dit doet zeker afbreuk aan het imago van de organisatie. Een grote ergernis van vele gebruikers is dan ook om te ontdekken dat er veel spelfouten staan in de teksten op de website. Pas ook op met te veel kleurgebruik of een slechte vormgeving.

Als hulp middel maak je vooraf aan het traject een beschrijving van de gewenste functies van de website:

 • Moeten er alleen tekstpagina’s met links komen?
 • Moet er een zoekfunctie komen op trefwoord of ook op willekeurige delen van een ingetypte vraag?
 • Wil je communicatie via de mail aanbieden, of is een vragenformulier gewenst?
 • Horen er spelletjes of interactieve elementen op de website om gasten langer vast te houden?

Testen van de gebruiksvriendelijkheid kan een goed hulpmiddel zijn. Begrijpen mensen de structuur? Kunnen ze vinden wat ze moeten vinden? Waar kijkt men het eerste naar? Gebruik voor de tests buitenstaanders zonder kennis van zaken.

Plaats als ondersteuning voor de gebruiker van de website een ‘sitemap’. Dit biedt de gebruiker een extra overzicht over de structuur en mogelijkheden van de website.

De juiste vormgeving
Vaak wordt er bij de ontwikkeling van een website in eerste instantie gedacht in beelden; een mooi plaatje, het logo, foto’s en bedrijfsinformatie. Probeer dit in eerste instantie los te laten en eerst te denken in doelen en de wensen van de bezoeker. De vormgeving komt het beste tot zijn recht als deze ondersteunend werkt aan het gebruik van de website. Er zijn een aantal criteria waaraan de lay-out moet voldoen:

 • Is de vormgeving functioneel en ondersteunend aan de inhoud.
 • Is de vormgeving niet de dominant, zodat de tekst niet meer opvalt.
 • Is de kleurencombinatie achtergrondkleur en tekstkleur goed, zodat de teksten goed leesbaar zijn.
 • Is de vormgeving van de site en de pagina’s rustig en overzichtelijk.
 • Is de vormgeving afgestemd om gebruik in verschillende browsers en met verschillende beeldinstellingen.
 • Voldoet de website aan de huisstijl en uitstraling van de organisatie.
 • Zorg dat er niet zo veel afbeeldingen gebruikt worden dat de website te traag wordt. Zelfs met snelle internetverbindingen kosten foto’s, tekeningen en vooral video’s en animaties veel meer tijd om te laden.

 Door Patricia Alblas

Auteur:

Deze auteur heeft 56 artikelen geplaatst. Meer informatie over de auteur vind je hier binnenkort.

Geef een reactie