Home » Corporate-communicatie » Stappenplan communicatie van MVO

Stappenplan communicatie van MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niet alleen moreel juist, maar het is voor organisaties ook nog goed voor continuïteit en winstgevendheid. Communicatie speelt een belangrijke rol bij MVO. Communicatiecoach.com heeft 10 stappen op een rij gezet die belangrijk zijn bij MVO-communicatie.

 1. MVO communiceren begint met MVO te zijn
  Communicatie gaat over het waarmaken van dat wat je communiceert. MVO is dus geen communicatietruc, maar berust op concreet beleid en activititeiten.
   
 2. Stel doelstelling vast
  Wat je wilt bereiken met MVO is ook belangrijk om doelgroep en boodschap vast te stellen. De doelstellingen van MVO staan in het MVO-beleid.
   
 3. Bepaal jouw doelgroep
  Wat zijn de doelgroepen waar je je op richt? Wil je jouw MVO-activiteiten zichtbaar maken voor medewerkers, toeleveranciers, klanten, financiers, milieu- of belangenorganisaties? Maak onderscheid in primaire doelgroepen en secundaire doelgroepen. Vergeet ook niet intermediairs zoals pers en MVO-organisaties.
   
 4. Stel de boodschap vast
  Wat wil je communiceren en met welk doel? Let daarbij op uw eigen kernactiviteiten en visie.
   
 5. Media-inzet
  Welke specifieke media ga je inzetten om de boodschap over het voetlicht te brengen bij relevante doelgroepen?
   
 6. Integratie met andere communicatie
  Naast specifieke media is het goed dat je MVO-communicatie integreert met bestaande communicatiemiddelen.
   
 7. Budget
  Op basis van media-inzet kun je vervolgens het benodigde budget bepalen.
   
 8. Planning
  Zorg voor een goede planning van de communicatie. Wanneer communiceer je wat tegen wie? Zorg ook hier voor een goede afstemming met overige communicatie.
   
 9. Meet uw prestaties
  Meet wat MVO oplevert en gebruik dit ook in je communicatie. Het zorgt voor draagvlak, betrokkenheid en motivatie bij betrokken doelgroepen en publieksgroepen.
 10. Evalueer
  Bewaak de voortgang tussentijds door goed te evalueren.
  Beoordeel of u uw doelstellingen haalt. Let op uw budget!

De volgorde in dit stappenplan is niet rigide. Zo is het mogelijk dat je van te voren een vastgesteld budget hebt voor communicatie en verschuift het naar voren.
Bronnen: MVO Nederland | Communicatieplan.info

Martijn Hemminga

Auteur:

Martijn Hemminga is hoofdredacteur en oprichter van Communicatiecoach.com. In 2001 heeft hij Communicatiecoach.com opgericht met als doel communicatieprofessionals handvatten te geven voor het uitoefenen van hun vak. Vanuit zijn communicatie-achtergrond heeft hij de laatste jaren zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Deze auteur heeft 44 artikelen geplaatst.

Geef een reactie