Home » Interne communicatie » Personeelsblad goed voor betrokkenheid

Personeelsblad goed voor betrokkenheid

Auteur: | Geplaatst in Interne communicatie

Wanneer het personeelsblad op de juiste manier wordt gemaakt, vergroot deze de betrokkenheid van medewerkers. Dat blijkt uit afstudeeronderzoek van Christine Liebrecht voor de opleiding Bedrijfscommunicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor het onderzoek zijn twintig personeelsbladen geanalyseerd. Bij een aantal profit- en non-profitorganisaties zijn bovendien vragenlijsten en interviews afgenomen. De vraag luidde: In hoeverre heeft het personeelsblad invloed op de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie waarvoor zij werken?

De betrokkenheid bleek inderdaad hoger, maar dan wel wanneer de aangehaalde personen in de artikelen dichtbij de lezer staan of een kritische toon hebben (versus personen die ver van de lezer af staan en die zich uitdrukken in politiek correcte clichés). Andere voorwaarden zijn dat de informatie specifiek betrekking heeft op de medewerkers (versus informatie over de organisatie), en dat de functie van de artikelen opiniërend of beïnvloedend is (versus een informatieve functie). Op basis van het onderzoek wordt afgeraden om te veel informatie gericht op de organisatie in het blad op te nemen. Redacties moeten hierin een goede balans vinden om een betrokken blad te produceren dat aansluit bij de organisatiedoelstellingen.

Naast de invulling van het personeelsblad hangt ook het leesgedrag van de medewerkers samen met de betrokkenheid. Medewerkers die het personeelsblad lezen, het blad helemaal lezen of het aandachtig lezen, zijn meer betrokken bij de organisatie dan medewerkers die het blad niet lezen, het gedeeltelijk lezen of het blad met weinig aandacht lezen. Vrijwel alle ondervraagde medewerkers lazen het personeelsblad (91%). Hoe zij het blad lezen verschilt. Slechts 37% van de lezers leest het blad helemaal, maar maar liefst 62% van de lezers leest het blad aandachtig. Wordt een artikel gelezen, dan wordt er dus veel aandacht aan besteed.
Bron: Radboud Universiteit

Martijn Hemminga

Auteur:

Martijn Hemminga is hoofdredacteur en oprichter van Communicatiecoach.com. In 2001 heeft hij Communicatiecoach.com opgericht met als doel communicatieprofessionals handvatten te geven voor het uitoefenen van hun vak. Vanuit zijn communicatie-achtergrond heeft hij de laatste jaren zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Deze auteur heeft 44 artikelen geplaatst.

Geef een reactie