Home » Marketingcommunicatie » Het belang van marketingplanning

Het belang van marketingplanning

Auteur: | Geplaatst in Marketingcommunicatie

Veel bedrijven hebben talloze ideeën, plannen en doelstellingen voor de toekomst. Veel van deze vaak erg goede ideeën worden nooit uitgevoerd, omdat ze nooit worden vertaald naar concrete activiteiten of omdat ze eenvoudigweg helemaal niet gedocumenteerd worden. Veel van de Nederlandse bedrijven nemen niet de moeite om een strategisch marketingplan op papier te zetten. Deze organisaties richten zich op het operationele deel van de organisatie en lossen vanuit die optiek hun problemen op. Door weinig oog te hebben voor de strategische marketingplanning kan het gebeuren dat concurrentie en veranderingen in de markt niet of te laat worden opgemerkt.

Om operationeel sterk te zijn moet het strategische deel van de marketing goed in orde zijn. Er moet binnen de organisatie iemand zijn die:

  • afstand kan nemen;
  • kritisch kan kijken naar de organisatie;
  • een goede visie op het proces heeft;
  • niet bang is om te kiezen;
  • ook echt tijd vrij maakt voor de strategische marketingplanning.

Marketingbeleid en dus ook marketingplanning wordt afgestemd op en afgeleid van het organisatiebeleid. Om een goed marketingplan te kunnen schrijven is er goed marketing management nodig. Goed marketing management vraagt goede analyse, planning, uitvoering en beheersing van marketingacties. Analyse, planning en uitvoering begin met een marketingplan. Een marketingplan bestaat uit twee delen, een strategisch deel en een tactisch deel. Het strategische deel van het marketingplan is vooral gericht op de grote lijn en de rode draad. In de strategische planning is ruimte voor schattingen en veronderstellingen, die nog niet nauwkeurig toegespitst en ingevuld zijn. Dit plan geeft de samenhang weer tussen alle strategisch beslissingen die samen zorgen voor de continuïteit van de organisatie.

De tactische planning is meer op de korte termijn gericht. De tactische planning bespreekt over het algemeen het komende jaar. De tactische marketingplanning bevat gedetailleerde uitwerking van doelstellingen, acties en de operationele uitvoer. In deze planning wordt ook de marketing mix (product, plaats, prijs, promotie en personeel) uitgewerkt. De uitwerking van de marketingmix heeft vaak zowel betrekking op individuele producten als op de totale organisatie. Vaak zal deze mix dus per product/markt combinatie afgestemd moeten worden. Per product wordt het marketingbeleid, marketingdoelstellingen en het financiële plaatje uitgewerkt. Deze tactische informatie geeft aan hoe de eerder bedachte marketingstrategie uitgewerkt gaat worden.

In schema ziet het als volgt eruit:

Strategische planning Tactische planning
Tijdshorizon Gericht op lange termijn, tenminste 3 tot 5 jaar Gericht op de korte termijn, vaak maximaal voor het komende jaar
Wie voert het over het algemeen uit Raad van bestuur, directie, top-marketingmanagement marketingmanager, middenkader
Welke informatie als input Met name informatie uit de externe omgeving Met name gegevens uit de organisatie zelf, interne gegevens
Nauwkeurigheid van de uitspraken Uitspraken die niet zo nauwkeurig zijn, vaak subjectief Detaillistische informatie en uitgebreide analyses.

Door Patricia Alblas

Auteur:

Deze auteur heeft 56 artikelen geplaatst. Meer informatie over de auteur vind je hier binnenkort.

Geef een reactie