Home » Marketingcommunicatie » Seniorenmarketing, een inleiding

Seniorenmarketing, een inleiding

Nederland is snel aan het vergrijzen. Op dit moment is meer dan 1/3 van alle Nederlanders boven de 50 jaar. Tot en met 2020 neemt het aantal 50-minners met 1% toe terwijl het aantal 50-plussers met maar liefst 75% toeneemt. Tussen 2030 en 2040 zal 1 op de 2 Europeanen ouder dan 50 zijn. Senioren vormen de grootste groeiende doelgroep voor marketeers. Niet alleen qua omvang, maar ook qua koopkracht. In dit artikel van Communicatiecoach.com een inleiding in seniorenmarketing.

Wat zijn senioren
Wanneer je in De Dikke Van Dale gaat kijken wat er staat bij senioren, dan vind je: iem. die behoort tot een oudere generatie of jaargang . En bij bejaarde: iem. die een gevorderde leeftijdsgrens, met name die van 65 jaar heeft bereikt. Over het algemeen wordt tegenwoordig gesproken van senior, wanneer iemand 55 jaar is. Mensen tussen de 50 en 55 in, zitten in de zogenaamde pre-seniorale fase. De meeste marketeers rekenen hen echter ook al bij de doelgroep senioren. Vanaf nu rekenen we dan ook alle mensen vanaf 50 jaar tot de groep senioren.

De vergrijzing in cijfers
Het aantal ouderen zal de komende decennia sterk blijven toenemen, vanaf ongeveer 2010 zelfs in versnelde mate (zie onderstaand figuur). De factoren die in het verleden tot een stijging van het aantal ouderen hebben geleid (toename levensverwachting, algemene bevolkingsgroei) blijven ook in de toekomst van belang, zij het in mindere mate als in de afgelopen eeuw. De belangrijkste oorzaak voor de sterk toenemende vergrijzing van de bevolking is gelegen in de geboorte-ontwikkelingen in het verleden: de ‘baby boom’ van 1946-1970 begint vanaf 2011 de leeftijd van 65 jaar te passeren. Dat leidt tot een sterke toename van het aantal ouderen. Het aantal 65-plussers zal toenemen van 2,3 miljoen in 2005 tot 3,7 miljoen in 2050. In 2050 is naar schatting 22% van de bevolking 65-plusser ten opzichte van 14% in 2005. Van de 65-plussers zal in 2050 35% 80 jaar en ouder zijn, terwijl dit in 2005 25% is.

Aantal 65- en 80-plussers, 1950-2005 en prognose aantal 65- en 80-plussers, 2005-2050 (Bron: CBS Bevolkingsprognose)

Tegelijkertijd ontgroent Nederland. Naar verwachting zal in de komende jaren het aantal geboorten verder dalen. Enerzijds werkt de lage economische groei van de afgelopen jaren door in lagere geboortecijfers. Anderzijds is de omvang van de vruchtbare generatie kleiner als gevolg van de daling in geboorteaantallen in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Senioren: aantrekkelijke doelgroep, maar wel complex
Senioren vormen niet alleen een aantrekkelijke doelgroep voor veel bedrijven, maar is tegelijkertijd erg complex. Seniorenmarketing is meer dan een advertentie aanpassen aan de doelgroep. Het is meer dan grote letters gebruiken op de website. Seniorenmarketing heeft inpact op een hele organisatie. Op het product of dienst, op de verpakking, op de verkoop en op de communicatie. Toch is het lastig om een waterdichte lijst te maken van wat je wel niet moet doen. Een aantal clichés over de seniorenmarkt, zoals de relatie met leeftijd moet in de communicatieuitingen worden vermeden en senioren zijn merkentrouw, gaan niet altijd op. En ook het aanpassen van je product of dienst is geen wet van meden en perzen. Ook tussen senioren heb je weer verschillen. Gooi dus zeker niet alle 50+’ers op een hoop, maar segmenteer ook binnen de seniorengroep.

Seniorenmarketing is niet iets aparts
Seniorenmarketing moet niet anders worden gezien als doelgroepmarketing. Alleen niet meteen op leeftijd. Want zaken als levensstijl, gedrag, mentaliteit en gezondheid zeggen vaak meer dan leeftijd. Desondanks doe je er wel verstandig aan om wel goed rekening te houden met de -vaak kleine- verschillen tussen consumenten van verschillende leeftijden of verschillende generaties.

Bronnen: CBS | RIVM | SenMar | 18 gulden regels voor seniorenmarketing, Jean-Paul Tréguer

Martijn Hemminga

Auteur:

Martijn Hemminga is hoofdredacteur en oprichter van Communicatiecoach.com. In 2001 heeft hij Communicatiecoach.com opgericht met als doel communicatieprofessionals handvatten te geven voor het uitoefenen van hun vak. Vanuit zijn communicatie-achtergrond heeft hij de laatste jaren zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Deze auteur heeft 44 artikelen geplaatst.

Geef een reactie