Mediafeitenboekje 2014 met 10% korting!

20 juni 2014 - Het gloednieuwe Het Mediafeitenboekje 2014 is verschenen. Het Mediafeitenboekje is een helder en compact boekje over het Nederlandse medialandschap. In deze editie vind je weer pagina’s vol met ontwikkelingen, trends, bestedingen, bereikcijfers, kosten, tarieven over televisie, radio, digitaal (van social media tot mobile advertising), dagbladen, tijdschriften, bioscoop en brievenbusreclame. Bezoekers van Communicatiecoach.com krijgen 10% korting op dit praktische naslagwerk. Meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Martijn Hemminga

Er zijn 100 artikelen gepubliceerd op Communicatiecoach.com door 2 auteurs.

Checklist sponsoring

Sponsoring is een soort samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen die gericht is op wederzijdse bevoordeling. De sponsor geeft geld, goederen of diensten in ruil voor publiciteit en/of omzetvergroting. Vanuit enerzijds puur zakelijke kant, anderzijds op grond van maatschappelijke betrokkenheid, zullen organisaties overgaan tot sponsoring. Veel voorkomende vormen van sponsoring zijn sport- en cultuursponsoring. Sponsoring is zowel vanuit marketing-oogpunt als vanuit de optiek van marketingcommunicatie en public relations gezien een communicatie-instrument bij uitstek. Lees verder

Categorie: sponsoring |   69.799 keer | Plaats reactie |

Interne communicatie: het personeelsblad

Een veel gebruikt communicatiemiddel binnen organisaties is het personeelsblad. Uit onderzoek van Research & Marketing (R&M) in 2002 blijkt dat 83% van de werknemers bij organisaties met meer dan 100 medewerkers een personeelsblad ontvangt. Maar een personeelsblad is niet een doel op zich, maar een middel. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het personeelsblad. Lees verder

Categorie: Interne communicatie |   40.354 keer | Plaats reactie |

Checklist intake interne communicatie projecten

In iedere organisatie speelt interne communicatie een grote rol. In grotere organisaties zijn er veelal aparte interne communicatieafdelingen voor. Voordat zij aan een project beginnen, is een inventarisatie noodzakelijk. Deze checklist intake interne communicatie projecten is een handig hulpmiddel bij het eerste gesprek met de interne opdrachtgever. Lees verder

Categorie: Interne communicatie |   15.147 keer | Plaats reactie |

CV-builden, hoe doe je dat?

De huidige arbeidsmarkt is ongunstig en er zijn weinig banen te vinden. Voor starters is dit helemaal een probleem, de vraag naar werkervaring neemt toe. Je bent net afgestudeerd en staat te popelen om je eerste droombaan actief en gemotiveerd te beginnen. Dan vraagt het bedrijf waar jij graag jouw talenten en competenties wilt inzetten om minimaal 2 tot 5 jaar werkervaring. Men zegt dan vaak: hoe kan ik nu 2 tot 5 jaar werkervaring hebben als ik net afgestudeerd HBO-er of WO-er ben? Hoe kun je je potentiële werkgever overtuigen van het feit dat hij jou moet uitnodigen voor dat eerste gesprek? Lees verder

Categorie: Carrière in communicatie |   10.110 keer | Plaats reactie |

Beplak die bak: reclame op wielen

Naast televisie, radio, billboards en advertenties worden auto’s steeds vaker gebruikt voor reclamedoeleinden. Het plaatsen van bedrijfsnamen en telefoonnummers op auto’s gebeurt al langer, denk aan bouw- en andere aanverwante bedrijven. Andere organisaties, die vroeger de auto niet inzetten als reclamemedium, zien inmiddels ook ongekende mogelijkheden. Lees verder

Categorie: Reclame |   12.556 keer | Plaats reactie |

Het mediaplan

Het medialandschap is tegenwoordig zeer uitgebreid. Had je vroeger de keuze tussen enkele tientalle media, tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of je kunt het inschakelen in een communicatieplan. Media werd vroeger op het einde ingeschakeld bij het maken van een communicatieplan; nu is het een continu ‘sparren’ tussen communicatiebureau, adverteerder en mediabureau. Het mediaplan is hierbij het middelpunt. In dit artikel het mediaplan van a tot z. Lees verder

Categorie: Reclame |   140.024 keer | Plaats reactie |

Issuemanagement

De voorstelling die mensen hebben van feiten speelt vaak een belangrijkere rol bij de meningsvorming dan de feiten zelf. Issuemanagement houdt zich vooral bezig met die voorstelling en dan met name die issues die een bedreiging kunnen vormen voor organisaties in hun relatie tot de buitenwereld. Dit artikel gaat over issues en het managen daarvan. Lees verder

Categorie: Public relations |   57.267 keer | 5 reacties |

Customer Value op het netvlies: Klant is weer Koning!

Nu de economie minder welvarend is, wordt verscherpte aandacht voor Customer Value belangrijker dan ooit. Producten worden identieker, levenscycli van producten steeds korter. De concurrentie wordt groter en verschillen tussen organisaties zijn moeilijker te onderscheiden voor (potentiële) klanten. Ook de Euro en een verenigd Europa leiden tot een grotere concurrentiedruk. Daarnaast brengen nieuwe technologieën, waaronder E-commerce, nieuwe marktregimes met zich mee. Deze worden versterkt door deregulering en globalisering. Zo’n steeds complexere, marktgedomineerde omgeving vraagt om een nieuwe focus. De klant staat weer centraal! Nieuwe strategie of oude wijn in nieuwe zakken? Lees verder

Categorie: Marketingcommunicatie |   20.845 keer | Plaats reactie |

Duurzame marketing en bedrijfsethiek

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hot. Bedrijven werken aan een ‘groen’ imago, al dan niet gesteund door Greenpeace. Grote ondernemingen willen ‘iets’ betekenen voor de samenleving. Iedere onderneming heeft vast al eens bomen geplant of vrijwilligerswerk gedaan tijdens een bedrijfsuitje. En het liefst gaan deze maatschappelijke verantwoorde acties gepaard met een flinke dosis publiciteit. Want daar doen we het toch voor? Lees verder

Categorie: Marketingcommunicatie |   15.963 keer | Plaats reactie |

Strategie + Communicatie = Succes

Is er een verband tussen het hebben van een heldere koers (visie, missie en strategie), het communiceren daarvan en het behalen van succes? Met deze vraag als uitgangspunt heeft Coebergh Communicatie & PR een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het lijkt wellicht een open deur, maar dat is het niet. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst is een eerste verkennend onderzoek over deze stelling gedaan. Lees verder

Categorie: Corporate-communicatie |   16.366 keer | Plaats reactie |