Mediafeitenboekje 2014 met 10% korting!

20 juni 2014 - Het gloednieuwe Het Mediafeitenboekje 2014 is verschenen. Het Mediafeitenboekje is een helder en compact boekje over het Nederlandse medialandschap. In deze editie vind je weer pagina’s vol met ontwikkelingen, trends, bestedingen, bereikcijfers, kosten, tarieven over televisie, radio, digitaal (van social media tot mobile advertising), dagbladen, tijdschriften, bioscoop en brievenbusreclame. Bezoekers van Communicatiecoach.com krijgen 10% korting op dit praktische naslagwerk. Meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Martijn Hemminga

Er zijn 100 artikelen gepubliceerd op Communicatiecoach.com door 2 auteurs.

Organisatiecultuur: de theorie

In de adviespraktijk wordt steeds vaker gesignaleerd dat het nalopen van een verandering van een organisatie om bijvoorbeeld de efficiency te vergroten, vastloopt op zoiets als de organisatiecultuur. In een tweetal artikelen zal organisatiecultuur onder de loep worden genomen. In dit eerste artikel komt de theorie aan bod. In het tweede artikel de praktijk en dan met name de (on)mogelijkheden van cultuurverandering. Lees verder

Categorie: Interne communicatie |   21.430 keer | 1 reactie |

Sponsoring: vraag & antwoord

Wat is sponsoring en wat is het doel ervan? Hoe kom je tot de keuze van een sponsorproject en wat is het errect van sponsoring? Communicatiecoach.com heeft een 13-tal prangende vragen over sponsoring op een rij gezet en beantwoord. Lees verder

Categorie: sponsoring |   34.657 keer | 1 reactie |

Communicatiemanagement

Communicatiemanagement is een begrip dat pas sinds de jaren tachtig als zodanig wordt gebruikt. Wanneer je op zoek gaat naar literatuur over communicatiemanagement, kom je 2 namen veelvuldig tegen: Grunig en Van Ruler. In dit artikel een blik op communicatiemanagement vanuit de theorie en praktijk. Lees verder

Categorie: Corporate-communicatie |   5.921 keer | Plaats reactie |

Imago en identiteit, een ander standpunt

In het artikel ‘Imago & identiteit, een introductie’ van Martijn Hemminga wordt de theorie van Van Riel gebruikt. In deze theorie is een duidelijke scheiding te vinden tussen imago (het beeld van de buitenwereld) en identiteit (wat de organisatie wil uitdragen). Er zijn echter ook andere theorieën, die de laatste jaren veel aanhang vinden. Een erg bekende is de theorie van James E. Grunig. Lees verder

Categorie: Branding |   31.613 keer | Plaats reactie |

Recessie: anticyclisch communiceren

In de tijd van teruglopende afzet- en winstcijfers gaan veel bedrijven direct op ‘safe’ spelen. Er wordt met harde hand gesnoeid aan alle kanten. Reorganisaties, strenge budgetbeperkingen en alle externe en tijdelijke krachten eruit, zijn enkele veelbeproefde maatregelen. Ook in de -eerst nog zo ruime- marketing- en communicatiebudgetten wordt maar eens flink het mes gezet. Lees verder

Categorie: Marketingcommunicatie |   8.355 keer | Plaats reactie |

Interne communicatie bij verandering

Mensen binnen organisaties vinden veranderingen maar niets. Veranderen is namelijk het loslaten van het vertrouwde. De rol van interne communicatie is essentieel om de veranderingen tot een succes te maken. In dit artikel zal dieper worden ingegaan op veranderingen binnen organisaties en de rol van interne communicatie daarbij. Lees verder

Categorie: Interne communicatie |   38.801 keer | Plaats reactie |

Crisis PR

Iedere organisatie loopt risico. Door onvoorziene omstandigheden kan een bedrijf ongunstig in de publiciteit komen. Bedrijven kunnen in een crisis raken door bijvoorbeeld een ontploffing , door ongelukken, door mismanagement of financieel wanbeheer, door bedrijfssabotage, door brandstichting, product recall, gevaren voor gezondheid en milieu, rellen, stakingen, handel drijven met politiek ‘besmette’ landen, gijzeling of ontvoering, werkgelegenheidsproblematiek, economische recessie, fraude, enz. Lees verder

Categorie: Public relations |   17.181 keer | 1 reactie |

Imago en identiteit, een introductie

Imago en identiteit. Deze termen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Daarnaast besteden organisaties veel geld aan het verbeteren van deze ‘ontastbare’ fenomenen, met wisselend succes. In dit artikel een introductie. Lees verder

Categorie: Branding |   42.281 keer | Plaats reactie |

De marketeer in de leidersrol

Organisaties in diverse bedrijfstakken klagen; klanten lopen weg, personeel is niet gemotiveerd, de winsten dalen en de kosten stijgen. Oplossingen worden aangedragen vanuit andere of dezelfde bedrijfstakken en disciplines; loyalty management, HRM, customer retention en verdergaande automatisering zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Tijd voor de marketeer om voorop te gaan in de strijd. Lees verder

Categorie: Marketingcommunicatie |   4.343 keer | Plaats reactie |

Interne communicatie, een introductie

Vanuit vele verschillende invalshoeken wordt er geschreven over interne communicatie. Human Resource management, Communicatiewetenschappen en Organisatiekunde zijn slechts enkele van die invalshoeken. In deze introductie doet Communicatiecoach.com een boekje open over interne communicatie.  Lees verder

Categorie: Interne communicatie |   21.535 keer | Plaats reactie |