Home » Public relations » Public Relations

Public Relations

Auteur: | Geplaatst in Public relations

Van alle communicatiemiddelen is Public Relations nog altijd de meest ondergewaardeerde. Het leggen van contacten en onderhouden van goede relaties met doelgroepen is de (primaire) doelstelling van PR. In vergelijking met andere middelen is PR relatief goedkoop. Desondanks wordt PR in de praktijk weinig gebruikt. Resultaten zijn niet direct zichtbaar wanneer Reclame als instrument wordt ingezet. PR is thema communicatie en richt zich op het beïnvloeden van kennis en/of attitude van de doelgroepen.

Geschiedenis
Public Relations is er altijd geweest, maar de geschiedenis van PR als communicatiemiddel is zich in het begin van de twintigste eeuw gaan ontwikkelen. Door maatregelen van de Amerikaanse overheid, zoals de anti-trustwetgeving, voelden veel bedrijven in de VS zich gedwongen de publieke opinie te beïnvloeden. Vele Amerikaanse bedrijven namen ‘press agents’ in dienst om de relatie met de pers te verbeteren. Hieruit is de discipline van de public relations ontstaan. De ontwikkelingen van de PR is in de jaren twintig en dertig in de VS in een stroomversnelling geraakt. De eerste ontwikkelingen van de PR in Nederland dragen een heel eigen karakter. De voorlichting op het gebied van landbouw en gezondheid gingen vooraf aan de overheidsvoorlichting. Bij de overheid werkten al voor de oorlog enkele perschefs en voorlichters. PR is in Nederland pas na 1950 echt in zwang geraakt.

Tegenwoordig is Public Relations een belangrijk onderdeel van de communicatie voor een merk en/of een bedrijf. De verbreding van de PR heeft geleid tot de vorming van specialismen. De verschillende specialismen zijn:

  • Corporate PR houdt zich bezig met het imago van een bedrijf.
  • Financiële PR, ook wel ‘investor relations’ genoemd heeft als primaire doelgroep de financiële wereld.
  • Public Affairs (PA) kan omschreven worden als de strategische functie waarmee de onderneming inspeelt op de kansen en bedreigingen voor de onderneming die voortkomen uit politiek-maatschappelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.
  • Marketing-PR houdt zich bezig met de PR rond het bestaande merk en de introductie van nieuwe merken, producten en diensten.

Maar ook crisismanagement en issuemanagement kunnen meegerekend worden.

Taken en werkwijze van Public Relations
Tot de taken van de PR behoren lobbyen, beïnvloeden van de publieke opinie, organiseren en inhaken op speciale evenementen, ghost writing, perscommuniqués uitgeven en fluistercampagnes organiseren.

Lobbyen
Lobbyen is in feite politieke druk uitoefenen buiten het parlement om. Grote ondernemingen, brancheorganisaties en belangengroepen treden regelmatig in contact met politici om informatie te verschaffen en hun belangen te pleiten. Een goed voorbeeld is de tabakslobby in de VS. Lobbyen vindt plaats op het niveau van de EU, de nationale regering, lagere overheden, waterschappen, productschappen en brancheorganisaties. Lobbyen heeft elementen van onderhandelen in zich, van geven en nemen, en proberen het optimale voor de onderneming te bereiken.

Beïnvloeden van de publieke opinie
Dit gebeurt vaak door massale publiciteitscampagnes. Overheid en bedrijfsleven werken samen omdat ze beide belang hebben hierbij.

Inhaken op speciale evenementen
Via marketing-PR kan met een merk ook worden ingehaakt op speciale evenementen. Het bedrijf kan deze evenementen sponsoren of zelf organiseren. Speciale evenementen kunnen bestemd zijn voor eigen afnemers en relaties, het grote publiek of de media.

Ghost writing
PR-functionarissen fungeren nogal eens als ghostwriters voor toespraken, mededelingen en brieven van de directie. Veelal gaat het om corporate onderwerpen, maar er kan ook sprake zijn van marketingcommunicatie.

Perscommuniqués
Deze worden doorgaans verzorgt voor journalisten. Bij vooral complexe onderwerpen is het raadzaam om op deze wijze het gesprek met journalisten te ondersteunen. Journalisten nemen vaak grote delen van dergelijke perscommuniqués in hun artikelen letterlijk over. Via een persbericht kan nieuws worden aangekondigd.

Fluistercampagne
Als PR-taak kan ook het opzetten een fluistercampagne genoemd worden. Deze mond-tot-oorcommunicatie bestond al in de jaren dertig. Van Häagen-Dazs-ijs werd op deze wijze geïntroduceerd. Häagen-Dazs maakte geen reclame in de massamedia. De PR-inspanningen waren erop gericht dit ijsje in de betere kringen over de tong te laten gaan. Het werd voor het eerst geserveerd tijdens een societyfeestje in de galerie van Barbara Farber. Vervolgens kregen geselecteerde topmanagers in Amsterdam op valentijnsdag een beker Häagen-Dazs geserveerd. Tenslotte werden er in een Amsterdamse delicatessenwinkel ‘tastings’ georganiseerd. De eerste voorraad was al na een week uitverkocht. Häagen-Dazs werd mede door deze aanpak een succes.

Door: Tirzah Waasdorp

Bronnen: Adformatie | Marketing-Communicatie Strategie – Floor & Van Raaij | Elementaire Communicatie – Olsthoorn & v/d Velden

Auteur:

Deze auteur heeft 56 artikelen geplaatst. Meer informatie over de auteur vind je hier binnenkort.

Geef een reactie