Home » Reclame » Media, de terminologie

Media, de terminologie

Auteur: | Geplaatst in Reclame

Gross rating points, netto bereik, bruto bereik, contactfrequentie en kijkdichtheid. Termen die dagelijks rondgaan in de mediawereld. Maar wat betekenen ze eigenlijk? De belangrijkste termen uit de mediawereld lees je in dit artikel.

Bereik   Het aantal personen dat met een uiting/medium is geconfronteerd. Dit wordt ook wel mediumbereik of leesbereik genoemd.
Bereik, bruto (Gross Rating Points, GRP)   Het totaal aantal contacten in een mediaplan. Dit wordt ook wel uitgedrukt in procentpunten van de doelgroep en kan meer dan 100 bedragen (1% is 1 punt). In tegenstelling tot nettobereik worden personen die meerdere malen zijn bereikt ook meerdere keren geteld. Brutobereik kan zowel in absoluten worden uitgedrukt als in procenten en kan worden berekend voor een reeks programma’s, tijdvakken en/of commercials. In formulevorm ziet het er zo uit:

Brutobereik =
nettobereik x gemiddelde contactfrequentie

Bereik, cumulatief   Aantal personen dat na enige verschijningen of uitzendingen ten minste 1 keer is geconfronteerd met het medium of de reclameboodschap. Bij televisie is het cumulatief bereik gelijk aan het nettobereik van verschillende programma’s. Hierbij moet worden aangegeven welk deel van een programma minimaal gezien moet worden om het programma voor het cumulatief bereik mee te laten tellen.
Bereik, doelgroep   Doelgroepbereik is het aantal personen binnen de te bereiken doelgroep dat met een uiting/medium is geconfronteerd.
Bereik, effectief   Een reclameboodschap is vaak slechts effectief als ze een aantal keren herhaald is. Stel een effectieve communicatie vindt plaats na (gemiddeld) vier contacten, dan is het effectief bereik het percentage van de doelgroep dat vier of meer keer bereikt wordt. Vb.: het bereik (1+ contact) van een plan is 70%, het effectief bereik (4+ contacten) is 30%.
Bereik, gezin   Gezinsbereik is het aantal huishoudingen dat met een bepaald medium wordt geconfronteerd. Bij persmedia wordt dit ook wel brievenbusbereik genoemd en bij ethermedia toestelbereik.
Bereik, netto   Netto bereik is het aantal personen binnen de doelgroep, dat tijdens een serie uitzendingen minimaal een keer heeft gekeken (is bereikt). Nettobereik kan in een percentage of in absolute aantallen worden uitgedrukt. Er zijn drie soorten netto bereik: zenderbereik, programmabereik en spotbereik. In formulevorm ziet het er zo uit:

Nettobereik =
brutobereik/gemiddelde contactfrequentie

Bereik, reclame   Reclamebereik is het aantal (potentiële) kopers dat een gedeelte van het medium, waarin de uiting staat, heeft waargenomen. Dit wordt ook wel paginabereik genoemd.
Contactfrequentie   aantal keren dat een persoon uit een bepaalde doelgroep de commercial heeft gezien.
Contactfrequentie, gemiddeld   Het gemiddelde aantal contacten dat het deel (van de doelgroep) dat tot het nettobereik behoort met de ingeschakelde (reclame)minuten heeft gehad. In formulevorm ziet het er zo uit:

Gemiddelde contactfrequentie =
brutobereik / nettobereik.

Contactfrequentie-verdeling   Geeft de opbouw aan van de contactfrequentie: welk percentage van de doelgroep heeft de commercial één keer gezien, welk percentage twee maal enz.
Contactfrequentie-verdeling, cumulatief   De verdeling van het aantal personen dat met een bepaalde reeks commercials minimaal 1, minimaal 2, minimaal 3 of minimaal .n contacten heeft gehad als percentage van de doelgroep.
Fractie, netto   Netto fractie is dat deel van het programma dat door de kijkers (personen die minimaal 30 seconden hebben gekeken) gemiddeld van een programma is gezien, waarbij nettofractie = 1.00 betekent dat alle kijkers het programma in zijn geheel hebben gezien.
GRP (Gross Rating Point)   Één GRP is 1% kijkdichtheid binnen een bepaalde doelgroep. Deze term gebruikt men als men spreekt over kijkdichtheden van commercials, ongeacht de lengte van een commercial en de omvang van de doelgroep. Hoeveel kijkers een GRP vertegenwoordigt, hangt af van de omvang van de doelgroep in de populatie. Het totaal aantal GRPs dat een reclamecampagne behaalt, is gelijk aan het brutobereik. Dit getal is tevens gelijk aan het produkt van het nettobereik en de gemiddelde contactfrequentie. Als dit produkt weer gedeeld wordt door het aantal ingeschakelde spots/minuten verkrijgt men de gemiddelde kijkdichtheid.
GRP-pakket   In een GRP-pakket wordt een aantal van tevoren vastgestelde GRPs voor een vast bedrag verkocht. Dit aanbod impliceert de garantie dat voor dit bedrag ten minste het aantal van tevoren vastgestelde GRPs wordt gerealiseerd.
Inheritance 50+%   Het percentage kijkers dat minimaal 50% van een programma heeft gezien en dat tevens minimaal 50% van het hieraan voorafgaande programma heeft gezien, onafhankelijk of zij onderbroken of ononderbroken naar deze programma’s hebben gekeken.
Kijkdichtheid   Het gemiddeld percentage kijkers gedurende een programma, tijdvak, reclameblok of reclamespot. Dit wordt bepaald door het aantal personen dat een bepaald minimaal deel (bijvoorbeeld 50%) van bijvoorbeeld het programma heeft gekeken. De minimale tijdsduur waarover kijkdichtheid wordt gerapporteerd noemen we een ‘tijdsunit’. Deze beslaat meestal 15 seconden, 30 seconden of 1 minuut.

  • De kijkdichtheid van een tijdsunit is gelijk aan het aantal personen dat een bepaald minimaal deel van de tijdsunit heeft gekeken. Er bestaan verschillende vormen: minimaal 1 seconde gekeken, minimaal de helft van de tijdsunit gekeken of minimaal de gehele tijdsunit gekeken.
  • De gemiddelde kijkdichtheid van een programma is gelijk aan het gemiddelde van de kijkdichtheden van de tijdsunits waaruit dat programma bestaat.
  • De kijkdichtheid van een reclamespot waarvan de duur korter is dan 1 tijdsunit is gelijk aan de kijkdichtheid van de tijdsunit waarin het grootste deel van de spot valt.

De minuut waarin een programma of tijdvak begint en eindigt, wordt afgerond op hele minuten. Wanneer een programma X bv. begint om 18.00.40 uur en eindigt om 18.15.50 uur, dan wordt de kdh van programma X berekend door het gemiddelde percentage kijkers per seconde te berekenen van 18.00.00 uur tot en met 18.16.00 uur.

Kijkkans   De kans dat een respondent tijdens een bepaald tijdvak naar de televisie kijkt. Elk kwartaal worden twee bestanden met kijkkansen beschikbaar gesteld aan de afnemers van het CKO. Een bestand betreft kijkkansen per uur per dag van de week voor alle reclameblokken op een aantal tv-zenders. In een tweede bestand worden de kijkkansen berekend per kwartier voor alle uitzendingen (zonder selectie op reclameblokken). Beide bestanden worden geleverd op respondentniveau samen met alle achtergrondkenmerken.
Kijktijd   Kijkdichtheid / (100x totale mogelijke kijktijd).
Kosten per GRP (K/GRP)   De kosten per GRP (standaard op basis van 30 seconden) geven aan hoeveel de adverteerder moet betalen om 1% kijkdichtheid te halen binnen een bepaalde doelgroep. Dit cijfer drukt de kostenefficiency uit van een specifiek blok of een reeks blokken. De k/grp zijn voor tv-planners een belangrijk gegeven bij het inkopen van reclamezendtijd op televisie. In formulevorm ziet het er zo uit:

K/grp = reclamebloktarief/gemiddelde kdh

Marktaandeel   Het percentage kijkers naar een bepaalde programma of zender, gepercenteerd op het totale kijkerspubliek.
Reclameminuut   De minuut waarin een reclamespot begint. Wanneer een reclamespot X begint om 20.25.40 uur en eindigt om 20.26.10 uur (30 seconden), loopt de reclameminuut van 20.25.00 tot en met 20.26.00 uur (60 seconden). De reclameminuut is de eenheid waarmee bv. spot khd wordt berekend.
SKO   In 2000 is het SKO (Stichting KijkOnderzoek) opgericht om in gezamenlijkheid met adverteerders (BVA), mediabureaus (PMA) en NOS de organisatie van het bereiksonderzoek voor televisie vorm te geven.
SPOT   Stichting tot Promotie en Optimalisatie Televisiereclame.
Spot   Tijdsruimte, bestemd voor het uitzenden van een radio- of televisiecommercial. Een adverteerder koopt bv. voor een campagne 50 spots van elk 30 seconden en laat daarvoor 2 commercials vervaardigen.
Spot kijkdichtheid   Het gemiddelde percentage kijkers per seconde gedurende de minuut waarin een reclamespot begint.

Bronnen: Communicatiekaart van Nederland (Bakker & Scholten) | Marketing op NIMA-A niveau (Dekker & Szerkowski) | OWS Strategic Media Systems, OWS.nl | Media & Reclame (Den Boon & Neijens) | Mediafeitenboekje Nederland 2000 (Carat Nederland) | OWS

Martijn Hemminga

Auteur:

Martijn Hemminga is hoofdredacteur en oprichter van Communicatiecoach.com. In 2001 heeft hij Communicatiecoach.com opgericht met als doel communicatieprofessionals handvatten te geven voor het uitoefenen van hun vak. Vanuit zijn communicatie-achtergrond heeft hij de laatste jaren zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Deze auteur heeft 44 artikelen geplaatst.

Geef een reactie