Home » Branding » Het hoe, wat, waarom van een huisstijl (2/2)

Het hoe, wat, waarom van een huisstijl (2/2)

Auteur: | Geplaatst in Branding

In het eerste deel van dit tweeluik over huisstijl is ingegaan op wat een huisstijl nu eigenlijk is, waarom het zo belangrijk is en hoe je kunt bepalen welke huisstijl aansluit bij je imago. In deel 2 wordt uitgelegd hoe je een vormgever brieft en hoe je een huisstijl implementeert. In dit artikel wordt uitgegaan van een nieuwe huisstijl voor een bestaande organisatie. Het is echter ook toepasbaar voor nieuwe organisaties of voor projecten.

Vormgeving van de huisstijl
Jouw werkgever heeft besloten dat er een nieuwe huisstijl moet komen. Je hebt ook imago-onderzoek gedaan en er is vastgesteld bij welk imago de huisstijl aan moet sluiten. Dan komt het moment dat er een vormgever ingeschakeld moet worden voor de ontwikkeling van de huisstijl. Hoe zorg je er nu voor dat de vormgever optimaal aan het werk kan?

Het geven van een opdracht aan een vormgever begint met een goede briefing. In de briefing wordt aangegeven wat de opdracht inhoudt en aan welke randvoorwaarden de vormgever moet voldoen. Je kunt hierbij denken aan doelgroep, gewenst imago, markt, kleurgebruik etc. In tabel 1 vind je een volledige opsomming van de verschillende onderdelen van een briefing.

Onderwerp Aandachtspunten
Organisatie - achtergrondinformatie over de organisatie. Het maakt nogal verschil of je voor een gemeente of een IT-bedrijf een huisstijl ontwerpt.
Markt - een korte introductie over de markt en het product of de dienst die de organisatie levert verscherpt de beeldvorming voor de vormgever.
Doelgroepen - welke doelgroepen zijn er?
- moeten zij informatief of emotioneel benaderd worden?
Doelstelling - welke communicatiedoelstellingen worden nagestreefd?
Uitstraling - welke uitstraling moet de huisstijl hebben? Zakelijk, warm, persoonlijk etc.
Kleurgebruik - zijn er kleuren die gebruikt moeten worden? (Bijvoorbeeld vanuit de bestaande huisstijl.)
- wordt het full-color of tweekleurendruk?
- moet het logo tevens geschikt zijn voor zwart/wit?
Gewenst imago - definieer een aantal kernwaarden voor het imago zoals professioneel, lef, vrolijk, uitgesproken, spontaan.
Welke huisstijldragers - geef aan voor welke huisstijldragers de huisstijl ingezet gaat worden. Een website vereist andere vormgevingsuitgangspunten dan briefpapier.

Beeldvorming
Het is bij het schrijven van de briefing van groot belang dat je zelf een helder beeld hebt van de organisatie, het gewenste imago en de uitstraling die daar bij hoort. Om dat voor jezelf duidelijk te krijgen, kun je je oriënteren op de huisstijl en uitstraling van andere organisaties, merken of producten. Probeer je beeldvorming helder te krijgen door jezelf vragen te stellen zoals: Welke uitstraling moet de organisatie krijgen? Welke beelden en kleuren passen volgens jou bij de eigen organisatie? Waarom voldoet de huidige huisstijl niet meer? Moet de nieuwe huisstijl verwant zijn aan de huidige of moet de uitstraling geheel anders worden?

Bij deze oriëntatie is het van belang je eigen organisatie als uitgangspunt te nemen en op zoek te gaan naar die beelden, kleuren en vormen die aansluiten bij de gewenste uitstraling. Als je te veel de huisstijl van een andere organisatie kopieert, doe je de eigen organisatie te kort. In de onderstaande tabel vind je een overzicht de aspecten die in een briefing aan een vormgever thuishoren. Neem de tijd om de briefing uitvoerig toe te lichten en geef de vormgever de ruimte om door te vragen op onduidelijke punten. Door veel tijd in de eerste contacten te investeren wordt het ontwerpproces voor de vormgever eenvoudiger. Hij kan zich een beter beeld vormen van de organisatie en de uitstraling die daarbij hoort.

Huisstijl gekozen, hoe dan verder?
Als de huisstijl uitgewerkt is, moet deze geïntroduceerd worden aan de buitenwereld. Doel- en publieksgroepen moeten vertrouwd raken met de nieuwe huisstijl en uitstraling van de organisatie. Er moet daarom een communicatiecampagne ontwikkeld worden waarin de huisstijl aan de buitenwereld gepresenteerd wordt. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het onderstaande stappenplan:

  • Personeel informeren
  • Alle huisstijldragers vervangen
  • Huisstijlhandboek opstellen
  • Mediacampagne starten
  • Doelgroepen definieren
  • Vaststellen welke nieuwe en traditionele media ingezet worden
  • Reminder ontwikkelen bij voorkeur een gebruiksvoorwerp zoals een pen, muismat, cap, paraplu of usb-stick waardoor mensen continu geconfronteerd worden met de nieuwe huisstijl
  • Media inzetten en persberichten versturen
  • Evaluatie-onderzoek

In het stappenplan is er sprake van een huisstijlhandboek. Het huisstijlhandboek is de leidraad bij de ontwikkeling van nieuwe huisstijldragers en de aanpassing van bestaande dragers. In het huisstijlhandboek wordt aangegeven welke kleuren, lettertypes, lettergroottes wanneer gebruikt mogen worden. Dit zorgt er voor dat er een consistent beeld ontstaat en de huisstijl uniform toegepast wordt. Dit leidt ertoe dat de uitstraling van de organisatie maximaal uitgedragen en onderstreept wordt. Iedere medewerker die externe contacten onderhoudt met bijvoorbeeld klant of leverancier moet de regels uit hert handboek toepassen. Een eenvoudige manier omdat te realiseren is de inzet van stramienen en sjablonen. Deze standaarddocumenten kunnen vervolgens aangepast worden met eigen tekst en beeldmateriaal waardoor medewerkers op simpele wijze aan de richtlijnen van het handboek voldoen. Alleen het hebben van een huisstijlhandboek is dan natuurlijk niet voldoende. Een van de medewerkers moet verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving ervan zodat de huisstijl daadwerkelijk optimaal ingezet worden.

Door Claudia Landewé

Bronnen: Birkit K.& M.M. Stadler (1985). Corporate Identity. Landsberg/Lech: Verlag moderne Industrie | Mombaerts, M. & Vossen, M. (1995). Goed voor druk. Gent: Academia Press | Riel, C.B.M. (1996). Identiteit en imago: grondslagen van corporate communication. Schoonhoven: Academic Service | Stol, H. (2004). Een boekje over huisstijl: Visuele communciatie en identiteit users.ncrvnet.nl/hstol/

Auteur:

Deze auteur heeft 56 artikelen geplaatst. Meer informatie over de auteur vind je hier binnenkort.

Geef een reactie