Home » Carrière in communicatie » Full-time of parttime werken in de communicatie?

Full-time of parttime werken in de communicatie?

Steeds meer mensen, ook communicatieprofessionals, gaan parttime werken. Niet alleen aankomende ouders bijvoorbeeld, maar ook starters en young professionals. Uit onderzoek blijkt dat 47% van de Nederlanders het liefst vier dagen per week zou willen werken. Vooral mannen, die nu vaak fulltime werken, willen graag een deeltijdbaan blijkt uit het onderzoek. In dit artikel zet Communicatiecoach.com de voor- en nadelen van parttime werken op een rij.

Nergens in Europa werken zoveel parttimers als in Nederland. Het aantal mensen dat parttime werkt neemt sinds jaar en dag toe, zowel onder vrouwen als mannen. Momenteel werkt bijna de helft van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking parttime. Dat betekent dat de Nederlandse productiviteit steeds meer afhangt van deze parttimers. Ondanks dat sinds 2006 voor het eerst sinds 4 jaar het aantal fulltimers toeneemt, blijft het aantal parttimers ook groeien.

Wat is parttime?
Volgens het CBS is 35 of meer uur per week full-time. Part-time varieert van 12 tot 34 uur. In organisaties met een 40-urige werkweek worden 38 en 36-urige werkweken echter ook al als parttime gezien. De wetgeving stelt sinds 2000 mensen in staat om de arbeidsduur aan te passen om in deeltijd verband te gaan werken. Dit recht is in de wet vastgelegd en bestemd voor werknemers en ambtenaren die minstens een jaar in dienst zijn. Werkgevers met minder dan 10 werknemers zijn uitgezonderd van deze wet.

In Nederland ligt het aandeel personen met een deeltijdbaan uitzonderlijk hoog. Zo had in 2005 bijna de helft van alle werkende Nederlanders een baan van minder dan 35 uur in de week. Het gemiddelde in de Europese Unie lag op 18 procent. Geen enkel land komt bij Nederland in de buurt. In Noorwegen, het land met het op één na hoogste aandeel deeltijdwerkers, is het minder dan 30 procent. Het aantal mensen met een deeltijdbaan is ook in 2006 verder toegenomen. In totaal waren er ruim 2,6 miljoen personen die tussen de 12 en 34 uur per week werkten. Hun aantal groeide gestaag in de afgelopen tien jaar, ook in de periode 2002-2005, toen de werkgelegenheid afnam.

Vooral vrouwen werken veelal in deeltijd. In Nederland had 75 procent van alle werkende vrouwen in 2005 een deeltijdbaan. In de Europese Unie lag dat gemiddeld op 33 procent. Ook het percentage deeltijdwerkers onder Nederlandse mannen was met 23 procent in internationaal opzicht veruit het hoogste.

Waarom parttime werken?
Er zijn verschillende redenen waarom mensen parttime willen werken. Een thuissituatie bijvoorbeeld, zoals het hebben/de komst van een kind. Of doordat de partner een grote carrièrestap kan maken, waardoor er meer huishoudelijke taken op je bord komen. Ouderen hebben vaak niet meer de noodzaak om een inkomen te genereren maar willen gewoon een extraatje of een sociaal netwerk. Of omdat je naast je werk vrijwilligerswerk wilt gaan doen, een eigen bedrijf opstarten of een studie volgen.

Ondanks dat meer dan een derde van de Nederlandse beroepsbevolking parttime werkt heerst er nog wel een negatief beeld over parttimers. Dit terwijl parttimers positiever oordelen over hun functie, arbeidsomstandigheden, collega’s, leidinggevende, organisatie en beloning dan fulltimers blijkt uit onderzoek van Effectory. Werkgevers zijn verder ook nog niet optimaal ingesteld op parttimers. Parttimers hebben zelden dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden als fulltimers. Organisaties investeren vaak liever in iemand die zijn kennis en vaardigheden iedere werkdag etaleert. Wat dat betreft moet er bij organisaties vaak nog een cultuuromslag plaatsvinden.

Is elke functie in deeltijd uit te voeren?
Niet in elke sector is parttime werken even ingeburgerd. Terwijl een parttimedienstverband onder, bijvoorbeeld, winkelpersoneel niet ongebruikelijk is, komt dit onder leidinggevenden nog weinig voor. Toch is parttime werken in beginsel in elke functie en op elk functieniveau mogelijk, maar niet altijd in dezelfde vorm. De inhoud van de functie en de wensen en mogelijkheden van de werknemer bepalen de wijze waarop de parttime functie in de praktijk gestalte kan krijgen. Er is helaas geen formule tot succes en je zult functie voor functie, afdeling voor afdeling en organisatie voor organisatie moeten bekijken hoe parttime werken het beste tot z’n recht komt.

Parttime werken slecht voor carrière?
Uit onderzoek van sociologe Amelia Román blijkt dat Nederlandse werknemers die in deeltijd gaan werken, bijvoorbeeld omdat ze kinderen krijgen, jarenlang de negatieve gevolgen met zich meedragen. Bij de terugkeer op de arbeidsmarkt hebben herintreders een lager functieniveau en een lagere sociale status binnen bedrijven vergeleken met collega’s. Vooral bij vrouwen is dit het geval, want zij halen ook op de langere termijn deze schade niet in. Mannen lukt het nog wel van hun deeltijdverleden te herstellen, constateerde Román. Uiteraard hangt dit af van het aantal parttime uren, maar het is zeker slim om dit mee te nemen in mogelijke overwegingen.

Voor- en nadelen parttime werken
Parttime werken heeft nogal wat voordelen. Het blijkt dat de productiviteit en efficiency op het werk verbeteren als mensen parttime gaan werken. Ook voelen de mensen zich prettiger voelen. Ze komen los van de druk van alledag en kunnen zowel in hun werk als privé het beste van zichzelf geven. Deeltijdwerk geeft je de ruimte om even afstand te nemen in plaats van te verzuipen in het werk en de hoofdlijnen uit het oog te verliezen.

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Mensen die parttime gaan werken houden vaak dezelfde taken en verantwoordelijkheden en moeten dus in minder tijd hetzelfde werk verzetten. Daarnaast kan dit efficiënter omgaan met werktijd ten koste gaan van de sociale contacten op het werk, waardoor je informatie mist en mogelijk ook een minder goede band met andere werknemers opbouwt. Het belang van recepties en vrijdagmiddagborrels bijvoorbeeld, waar de parttimer vaak verstek laat gaan, valt niet te onderschatten. Starters die gelijk parttime gaan werken leren minder dan fulltimers. Het aantal jaren ervaring bouw je dan minder snel op.

Wel of niet parttime?
In dit artikel vindt je niet hét antwoord, maar hopelijk wel antwoorden op een aantal vragen die met parttime werken te maken hebben. De afweging en de uiteindelijke beslissing zul je zelf moeten maken.

Bronnen: CBS | Loopbaan.nl | Intermediair | Uitdaging.net | Effectory

Martijn Hemminga

Auteur:

Martijn Hemminga is hoofdredacteur en oprichter van Communicatiecoach.com. In 2001 heeft hij Communicatiecoach.com opgericht met als doel communicatieprofessionals handvatten te geven voor het uitoefenen van hun vak. Vanuit zijn communicatie-achtergrond heeft hij de laatste jaren zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Deze auteur heeft 44 artikelen geplaatst.

Geef een reactie